Gezocht: Vlakkers, Keurmeesters en Consuls

vlakkersVoor de meeste kegelaars is het vanzelfsprekend dat bij kegelwedstrijden alles optimaal geregeld is en dat de banen gevlakt en gekeurd zijn. Zo vanzelfsprekend is dat echter niet!

Om kegelbanen goed waterpas en "aan de mal" te leggen, is een stukje vakmanschap vereist en dus man/vrouw kracht onontbeerlijk. Maar ook voor het keuren van de banen, of ze goed gevlakt zijn en voldoen aan alle overige regels, zijn mannen/vrouwen benodigd. En dan zijn er ook nog de consuls die er op toezien dat (klassering)wedstrijden volgens de reglementen en gemaakte afspraken verlopen.consul

Kortom, genoeg werk aan de winkel om een kegelwedstrijd überhaupt te kunnen laten starten.
Al dit werk wordt op dit moment verricht door een kleine groep vrijwilligers die kris kras door het land hun beste beentje voor zetten. Een kleine groep die dringend aanvulling behoeft, maar ook wel een verjongingskuur kan verdragen.

Heeft u belangstelling voor één van bovenstaande taken, of kent u iemand in uw omgeving, familie, buren, vrienden en bekenden, die een leuke vrijetijdsbesteding zoeken, laat het dan even weten aan de verantwoordelijke bestuurleden (André Thomissen) van de KNKB en aan de KNKB-secretaris René Gerards. Bij deze personen is nadere informatie te verkrijgen. Ook is het mogelijk zich via uw eigen bond aan te melden.

U krijgt van ons een gedegen opleiding tot vlakker of keurmeester en ook voor de functie van consul verstrekken wij alle benodigde informatie, zodat u uw taak naar behoren kunt uitvoeren.

René Gerards
Secretaris KNKB

U bevindt zich hier: Start Start Nieuwsflitsen Gezocht: Vlakkers, Keurmeesters en Consuls